Voorwaarden

Hoe werkt het?

 • U verzamelt bij een afgesproken locatie in de haven. U dient 30 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn, tenzij anders afgesproken.
 • Na ontvangst krijgt u een briefing door één van onze schippers over de weersomstandigheden, de regels aan boord, wat te verwachten is en worden de veiligheidsaspecten doorgenomen.
 • Vervolgens nemen wij de algemene voorwaarden door en dient u deze te ondertekenen. De algemene voorwaarden zijn hieronder opgenomen.
 • Na het ondertekenen, worden de goedgekeurde veiligheidsvesten uitgereikt en zal één van onze medewerkers u helpen om deze aan te trekken.
 • Hierna gaat u aan boord, op dit moment is er nog gelegenheid om eventuele wensen aan de schipper kenbaar te maken. Tevens zal de schipper u nog wijzen op het opbergen van eventuele waarvolle spullen, voorzover u deze bij u heeft.
 • Vervolgens kunt u genieten van een unieke ervaring, vol plezier, fun en gezelligheid voor iedere deelnemer.
 • Na terugkomst in de haven van Scheveningen en het afmeren, verlaat u de boot waarbij één van onze medewerkers u helpt met het af doen van de reddingsvesten.
 • Afhankelijk van een eventeel vervolg van u programma; kunt u u haren weer goed doen en/of wordt u naar de volgende activiteit doorverwezen. Maar één ding is zeker: u bent een unieke ervaring rijker!!Algemene Voorwaarden
 • Deelneming aan het evenement is voor iedere deelnemer geheel op eigen risico; zowel in het water alsmede aan boord.
 • Deelnemer dient vooraf de verklaring "eigen risico" en "goede gezondheid" te ondertekenen
 • Deelnemer onder de 18 jaar dienen de verklaring "eigen risico" en "goede gezondheid" vooraf te laten ondertekenen door ouder en/of voogd
 • Deelnemer is ten alle tijden verplicht om de instructies van de schipper op te volgen. Wanneer één deelnemer of meerdere deelnemers zich hieraan niet conformeren behoudt de Powerboat aanbieder zich het recht voor om de RIB-vaar activiteit te onderbreken en/of te beëindigen. In dit geval vindt er nimmer restitutie plaats.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor kosten voortvloeiend uit schade toegebracht door de deelnemer (al dan niet moedwillig).
 • Wanneer er iets verzwegen wordt door de deelnemer dat gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de mensen aan boord, zullen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor kosten van de deelnemer zijn.
 • De deelnemer is ook aansprakelijk voor kosten die gemaakt moeten worden in geval van ongeval. De deelnemer dient zelf verzekerd te zijn.
 • Voor vermissing van, schade aan en/of diefstal van kleding en andere eigendommen van de deelnemers en letsel verkregen of voortvloeiend uit het evenement kan de Powerboat aanbieder niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • De geboekte vaart dient vooraf via bank of contant op de dag zelf afgerekend te zijn.
 • Aantal deelnemers van het evenement kan tot 3 dagen van te voren worden verandert via mail of telefonisch contact. Anders zal het geboekte aantal personen in rekening gebracht worden.
 • De Powerboat aanbieder behoudt zich het recht voor om wegens weersomstandigheden/onveilige situatie niet uit te varen/te annuleren. Deze beslissing kan niet aangevochten worden.
 • Bij annulering wegens weersomstandigheden/onveilige situatie wordt er met u in overleg besloten om:
  * het RIB varen te annuleren, in dat geval volgt 100% restitutie van het reeds betaalde bedrag
  * binnengaat RIB varen tussen de havenhoofden, in dit geval volgt er geen restitutie of korting
 • Bij annulering van het RIB varen wegens weersomstandigheden/onveilige situatie gaan de eventueel overige geboekte activiteiten bij onze partners gewoon door
 • De Powerboat aanbieder behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren op basis van gezondheid, alcohol en/of drugs gebruik. Deze beslissing kan niet aangevochten worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten